Bảng giá bán sỉ

Bảng giá bán sỉ

04 May 2021 By Admin

Số thứ tự Tên Trà   Trọng lượng Giá bán
1 Trà hoa đậu biếc   500gr 350.000đ
2 Trà cúc bách nhật tím   500gr 350.000đ
3 Trà cỏ ngọt sấy lạnh   500gr 200.000đ
4 Trà hoa cúc vàng   500gr 420.000đ
5 Trà hoa artiso đỏ   500gr 400.000đ
6 Trà hoa sen hồng   15-100 bông 7k/bông
7 Trà hoa sen trắng   15-100 bông 11k/bông
8 Trà hoa nhài   500gr 350.000đ